UEFA

1st leg

2nd leg

Northern Ireland 

v

  Switzerland

0-1

0-0

Croatia 

v

 Greece

3-1

0-0

Denmark 

v

 Republic of Ireland

0-0

5-1

Sweden 

v

 Italy

1-0

0-0

 

Inter-confederation play-offs

CONCACAF v AFC

1st leg

2nd leg

Honduras 

v

 Australia

0-0

1-3

 

OFC v CONMEBOL

1st leg

2nd leg

New Zealand 

v

 Peru

0-0

15 Nov